หาตามคำค้น: เลี้ยงปลาหมอ

การเลี้ยงปลาสลิด และ สูตรการให้อาหารปลาสลิด

การเลี้ยงปลาสลิด และ สูตรการให้อาหารปลาสลิด ปลาสลิด เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีลำตัวที่หนาและยาวกว่า หัวโต ครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลายยื่นยาวเช่นเดียวกับครีบก้น ครีบอกใหญ่ ตาโต ปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอยปาก อ่านต่อ