หาตามคำค้น: เลี้ยงปลาช่อน ในบ่อซีเมนต์

เทคนิคการเลี้ยงปลาช่อน ในบ่อซีเมนต์

เทคนิคการเลี้ยงปลาช่อน ในบ่อซีเมนต์ ปลาช่อน เป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อีกชนิดหนึ่ง ของประเทศไทย พบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด ทั่วไป ในประเทศไทย เป็นปลาที่มีรสชาติดี มีก้างน้อย สามารถนำมาประกอบอา อ่านต่อ