หาตามคำค้น: เลี้ยงปลา

การเลี้ยง ปลากดเหลือง การเลี้ยงในบ่อดิน

การเลี้ยง ปลากดเหลือง การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงปลากดเหลือง ให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและกระชัง การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อดินควรปรับสภาพบ่อ โดยใช้หลักการเตรียมบ อ่านต่อ