หาตามคำค้น: ปลูกฟักทอง

เทคนิคการเตรียมดิน สำหรับปลูกฟักทอง

เทคนิคการเตรียมดิน สำหรับปลูกฟักทอง การปลูกฟักทอง คล้ายๆ กับแตงโม ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ควรตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชได้บ้าง ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือ อ่านต่อ